Online check in:

Predtým než vykonáte online check-in,uistite sa, že máte platnú rezerváciu v našom penzióne. Before you make online check in , make sure you have a valid reservation at our penzion.


Online rezervácia raňajok:

breakfast reservation:

RAŇAJKOVÉ MENU / BREAKFAST MENU :

[1] Clasic [Clasic]

šunka/salám, syr, maslo, zeleninové obloženie, chlieb/pečivo, džús

ham/salami, cheese, butter, vegetable garnish, bread/rolls, juice

[2] PÁRKOVÉ [SAUSAGES]

párky, horčica/kečup, zeleninové obloženie, chlieb/pečivo, džús

sausages, mustard/ketchup, vegetable garnish, bread/rolls, juice

[3] VAJÍČKOVÉ [EGG]

omeleta, syr, zeleninové obloženie, chlieb/pečivo, džús

omelette, cheese, vegetable garnish, bread/rolls, juice

[4] SLADKÉ [SWEET]

toasty, maslo, džem/med, džús

toasts, butter, jam/honey, juice

[5] MŰSLI [CEREAL]

2 druhy kukuričných/cereálnych műsli, jogurt, mlieko, džús

2 types of cereals/corn flakes, yogurt, milk, juice

[6] Mozzarella [Mozzarella]

mozzarella, zeleninové obloženie, chlieb/pečivo, džús

mozzarella, vegetable garnish, bread/rolls, juiceK vybranému menu je k dispozícii káva, čaj, minerálka, kukuričné lupienky, mlieko, ovocie.

There are available coffee, tea, mineral water, corn flakes, milk and fruits with a selected menu.

Vybrané menu na ďalší deň si zapíšte čiarkou k príslušnému menu na recepcii, rovnako ako čas, na ktorý chcete pripraviť raňajky.

V prípade, že si raňajky nezapíšete, bude Vám pripravené menu

[1] ŠTANDARD na 8:30.

Please, write down your menu selection and time when you want your breakfast to be prepared at the reception. In the case you do not write down any menu, you will get [1] STANDARD menu at 8:30.

Raňajky sa poskytujú v čase od 8 do 10 hodiny.

Pokiaľ máte individuálne požiadavky na prípravu raňajok, konzultujte ich prosím s vedúcim prevádzky.

The breakfast is offered from 8 to 10 A.M. If you have any individual requests, do not hesitate to consult them with manager.