Online check in:

Predtým než vykonáte online check-in,uistite sa, že máte platnú rezerváciu v našom penzióne. Before you make online check in , make sure you have a valid reservation at our penzion.


Online rezervácia raňajok:

breakfast reservation: